اهم وظایف معاونت مالی واداری* برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری آنها و حفظ حقوق حقه آنان و اموزش مستمر با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و پژوهش.
* نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و ائین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار و سایر ضوابط مربوط به کارکنان شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته.
* اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه.
* نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای آئین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون و کار و تامین اجتماعی.
* همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روشها و آموزش از لحاظ جاری نگهداشتن طرحهای طبقه بندی و سازمان تفصیلی اداری شهرداری.
* نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضع پرسنلی کارمندان و کارگران.
* نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر به صورت مکانیزه.
* شرکت مستمر در جلسات شورای اداری موضوع ماده 6و7 آئین نامه استخدامی شهرداریها، هیئت حل اختلاف و شورای کارگاه در اداره کل کار و امور اجتماعی ودفاع از حقوق شهرداری.
* مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهردرای مثل باشگاه، شرکت تعاونی و کلینیک های ویژه و امثالهم.
* نظارت بر فعالیتهای باشگاههای ورزشی و تفریحی، راهنمایی هیئت های ورزشی و تجهیز تاسیسات ورزشی برنامه ریزی و اهتمام در خصوص ورزش کارکنان و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی و سازمانهای ذیربط به منظور ارتقاء روحیه ورزشی کارکنان و تقویت جسمی و روحی آنان.
* بررسی مسائل ومشکلات خانوادگی و اجتماعی کارکنان و تشخیص علل پیدایش آنها و راهنمایی وارائه نظرات مشورتی تخصصی جهت حل مشکلات آنان . اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و مرخصی و معذوریت کارکنان.
* نظارت بر انجام کلیه امور استخدامی کارمندان شهردرای نظیر صدور احکام مربوط به انتصاب، ترفیع و ... با رعایت قانون استخدام کشوری، آئین نامه استخدامی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه.
* نظارت بر کار شرکتهای نیروی انسانی طرف قرارداد شهرداری و سازمانهای وابسته.

* نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.

* نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ومدارک و پرونده ها مطابق مقررات واصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها.
* ارائه پیشنهادات لازم برای اختصاص کمکهای فوق برنامه به کارکنان از قبیل کارانه، کمکهای غیرنقدی و امثالهم.

* نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه ها و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای ائین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون کار و تامین اجتماعی.
* مطالعه و برنامه ریزی در زمینه طرحهای رفاهی برای کارکنان شهرداری مثل باشگاه ،شرکتهای تعاونی و کلینیک های ویژه و امثالهم.
* نظارت بر فعالیتهای باشگاههای ورزشی و تفریحی،راهنمائی هئیت های ورزشی و تجهیز تاسیسات ورزشی.
* برنامه ریزی و اهتمام در خصوص ورزش کارکنان و هماهنگی با اداره کل تربیت بدنی و سازمانهای ذیربط بمنظور ارتقاء روحیه ورزشی کارکنان و تقویت جسمی و روحی انان بررسی مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی کارکنان و تشخیص علل پیدایش انها و راهنمائی و ارائه نظرات مشورتی تخصصی جهت حل مشکلات انان.
* اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی کارکنان.
*ارائه پیشنهادات لاز م برای اختصاص کمکهای فوق برنامه به کارکنان از قبیل کارانه ،کمکهای غیر نقدی و امثالهم. مطالعه و بررسی درباره نظامهای مختلف رفاهی در وزارتخانه ها،موسسات و سایر شهرداریها و مطابقت و مقایسه بین انها به منظور تدوین نظام پیشرفته و صحیح برای مدیریت رفاه و تعاون شهرداری. معاونت اداری و مالی مسائل اداری و مالی از دیرباز ، بعنوان مهم ترین مباحث مدیریت های محلی به خصوص در شهرداریها بوده است تا حدی که درجه استقلال وقدرت عمل این نهادها تا حد زیادی به عوامل مالی و اداری وابسته بوده است. شهرداریها تنها زمانی می توانند در خدمات رسانی به شهروندان وانجام وظا ف محوله موفق باشند که توانمندی های مالی وانسانی لازم را داشته واز سیستم های مالی و اداری شفاف، چابک وپویا بهره مند باشند . در شهرداری شیراز از بدو تاسیس تاکنون معاونت اداری ومالی بعنوان اولین وقدیمی ترین معاونت شهرداری دارای نقش حساس و مهم در سیستم مدیریت شهری بوده است . به نحویکه موفقیت یا عدم موفقیت شهرداری در اجرای پروژه ها وخدمت رسانی به شهروندان وابستگی زیادی به چگونگی عملکرد این معاونت داشته است. معاونت اداری مالی شهرداری شیراز در سال های اخیر اقدامات مهم و اساسی انجام داده است بطوریکه در بخش منابع انسانی شاهد دستاوردهای ارزنده وقابل توجهی بوده است که با تغییرات عمده در میزان تحصیلات پرسنل شهرداری وافزایش وجایگزینی نیروهای تحصیل کرده با مدارج علمی بالا همچون کارشناسی وکارشناسی ارشد نسبت به متخصص نمودن نیروهای شاغل در شهرداری گام برداشته است . هچنین اقداماتی چون راه اندازی وتثبیت سیستم ها ی مکانیزه وحرکت به سمت حذف فعالیت های فیزیکی وبستر سازی جهت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های شهرداری نوید بخش آینده ای روشن در عملکرد روبه رشد شهرداری خواهد بود . تغییر در نحوه توافقات احقاق حق مردم، تعیین تکلیف اراضی در مسیر پروژه‌های عمرانی و چالش های ناشی از عدم بازنگری طرح تفصیلی باعث گردید تا رضایتمندی شهروندان در تملک اراضی در مسیر پروژه‌های شهری در اولویت قرار گیرد و در حال حاضر کلیه توافقات موجود در شهرداری بابت رضایت شهروندان انجام‌ می پذیرد. ضمنا" با توجه به رکود فراگیر سالهای اخیر در بخش مسکن وساخت وسازوکاهش درآمد های ناشی از صدور پروانه ساختمان تنها با برنامه ریزی های صحیح واصولی واجرای ابتکارات ونوآوری در مباحث مالی از جمله ورود مباحث تهاتری در مسائل مالی شهرداری و جایگزینی آن به جای مباحث نقدینگی بمنظور کاهش هزینه‌ها در راستای بهینه سازی منابع مالی شهرداری از اقدامات بی‌سابقه معاونت اداری مالی شهرداری شیراز در سالیان اخیر بودکه امکان اجرای برخی پروژه های مهم عمرانی همچون بزرگراه حسینی الهاشمی و تقاطع های غیر هم سطح در دست اقدام میسر نمود.که قطعا ایجاد تحول هایی از این دست در زیر مجموعه های اداری ومالی شهرداری موجب افزایش حس اعتماد شهروندان خواهد شد.

منبع : معاونت مالی و اقتصادی
۳۹۹۵
مطالب مرتبط با این موضوع :


بازدید امروز ۴۳
تعداد بازدیدکنندگان امروز ۲۷ نفر
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۳۵ نفر
کل بازدیدکنندگان ۱۱۱۷۸۴ نفر

بلوار چمـران / بعد از پمـپ بنزیــن ابیـوردی
حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز
کدپستی : 71946-34154
تلفن تماس : 07136262018-19